دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

Islamic Azad University ShahreQods Branch

قابل توجه دانشجویان گرامی :

با توجه به اینکه نتیجه زحمات شما در طول ترم منوط به برگزاری سالم امتحانات پایان ترم می باشد لذا خواهشمند است به موارد زیر دقت نمایید:

1- همراه داشتن کارت امتحان و کارت شناسایی عکس دار معتبر جهت شرکت در جلسه امتحان ضروری است.

2- مجوز امتحانی بدون عکس فاقد اعتبار می باشد.

3-تقلب در جلسه امتحان به هر شکل موجب اخذ نمره (بیست و پنج صدم) در درس مذکور خواهد شد.

4- نوشتن اسم غیرواقعی(جعل عنوان) روی پاسخ نامه تخلف محسوب می شود.

5-ترک جلسه امتحان پس از رویت سوالات و قبل از امضاءِ صورت جلسه ممنوع است.

6- خارج نمودن، پاره کردن و یا امحاء پاسخ نامه تخلف محسوب می شود.

7- فراهم نمودن استفاده سایر دانشجویان از پاسخ نامه خود و یا کمک به آنها در پاسخ به سوالات تقلب محسوب می شود.

8- با توجه به فضای تعریف شده خواهشمند است دقیقا به محل تعیین شده روی کارت مراجعه شود. در غیر اینصورت غیبت تلقی می گردد.

9- دانشجویانی که در یک ساعت دو امتحان دارند بدون توجه به شماره کلاس مندرج در کارت مستقیما به دانشکده کشاورزی کلاس 1202 مراجعه نمایند.

10- مهلت ارائه مدارک جهت حذف پزشکی تا تاریخ 26 بهمن می باشد.

  
نویسنده : J A H E D ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱٤ دی ۱۳٩٠
تگ ها :